ZOBACZ WIĘCEJ

Kongres Mobilności Aktywnej to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności i przestrzeni miejskiej w Europie środkowo-wschodniej. Od 2010 roku odbyło się 10 edycji Kongresu, których Polska Unia Mobilności Aktywnej jest współpomysłodawcą i współorganizatorem.

KONGRES MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

Urban Mobility Flow to seria konferencji oraz platforma łącząca ofertę sektora prywatnego z potrzebami sektora publicznego w obszarze mobilności miejskiej. Ma na celu skatalizowanie rzeczywistych zmian w sposobach w jakich poruszamy się po naszych miastach. Urban Mobility Flow ma na celu wspieranie współpracy poszukującej innowacyjnych rozwiązań skierowanych na bardziej zrównoważoną i efektywną przyszłość różnorodnych form transportu miejskiego.

URBAN MOBILITY FLOW SUMMIT

ZOBACZ WIĘCEJ

Samorządy Przyjazne Życiu to cykl spotkań samorządowych adresowany do innowacyjnie myślących samorządowców. Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia. Samorządy Przyjazne Życiu odbywają się w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja odbyła się w 2021 roku w Gdańsku, druga edycja odbyła się w 2023 roku w Poznaniu.

SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

ZOBACZ WIĘCEJ

Velo-city to najważniejsza światowa konferencja rowerowa. To coroczne spotkanie szeroko rozumianej branży związanej z komunikacją rowerową. Od pierwszej edycji w 1980 roku impreza stała się flagowym wydarzeniem Europejskiej Federacji Cyklistów, która przyznała Miastu Gdańsk organizację imprezy w 2025 roku. Polska Unia Mobilności Aktywnej jest współorganizatorem tego wydarzenia.

VELO-CITY GDAŃSK 2025

Tworzymy i kompleksowo realizujemy inicjatywy związane z aktywną mobilnością, dobrymi praktykami kształtowania przestrzeni publicznej oraz jakością życia mieszkańców.

ZOBACZ WIĘCEJ

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości korzystania z roweru w polskich miastach i gminach. Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Badania w skali ogólnopolskiej przeprowadzamy od 2020 roku, w cyklu dwuletnim.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO

NASZE DZIAŁANIA

USŁUGI EKSPERCKIE

PROMOCJA I EDUKACJA

PROJEKTY POZASTRUKTURALNE UE

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)