WYDARZENIA

STRONA GŁÓWNA

POPRZEDNIE EDYCJE

11. EDYCJA (2022)

O KONGRESIE

Kongres Mobilności Aktywnej
to jedno 
z najważniejszych wydarzeń poświęconych szerokim aspektom mobilności i przestrzeni miejskiej
w Europie środkowo-wschodniej.

O KONGRESIE

Jest to miejsce spotkań przedstawicieli samorządów, biznesu, uczelni wyższych, instytucji i organizacji pozarządowych, a także innych osób zainteresowanych tematyką mobilności, nie tylko aktywnej. Współinicjatorami i organizatorami Kongresu jest Miasto Gdańsk
i Polska Unia Mobilności Aktywnej. 
Ostatnia edycja Kongresu odbyła się
we wrześniu 2022 roku.

Kongres Mobilności Aktywnej od lat wpływa na procesy kształtowania miast i gmin
o wysokiej jakości życia.

POBIERZ PROGRAM (EN)

POBIERZ PROGRAM (PL)

POBIERZ PREZENTACJE Z 11. EDYCJI

a zrównoważona mobilność

Polityka parkingowa

konflikty w przestrzeni publicznej; wizja "zero" w miastach

Zrozumienie, przewidywanie i zmiana

chwilowa moda czy trwała zmiana?

Mikromobilność

jak Czarny Łabędź zmienia nasze zachowania transportowe

Mobilność w czasach pandemii

Tematy 11. edycji

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATORZY

11. EDYCJA

GDAŃSK, 27-28 WRZEŚNIA 2022

ARCHIWUM

Kongres Mobilności Aktywnej to ponad dziesięcioletnia historia, sięgająca
pierwszej edycji w 2010 roku.

2010

1. EDYCJA

Gwiazdą pierwszej edycji Kongresu był duński architekt i urbanista, profesor urbanistyki w Szkole Architektury Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, założyciel biura architektonicznego Gehl Architects, Jan Gehl. Gehl jest autorem wielu książek poświęconych zagadnieniom wpływu jakości projektowania urbanistycznego na jakość życia w mieście. Znany jest przede wszystkim ze swojej filozofii planowania miasta - jego głównym założeniem przy projektowaniu jest zachowanie odpowiedniej skali, skali człowieka, gdzie duży nacisk kładzie się na przestrzenie publiczne dopasowane do potrzeb ludzi i tym samym znacząco zwiększa się jakość życia. Zwieńczeniem pierwszego kongresu było podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej.

2011

2. EDYCJA

Gwiazdą drugiej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej był Randy Neufeld. Dyrektor Funduszu Rowerowego firmy SRAM, zajmującej

się wytwarzaniem części rowerowych. Fundusz wspiera innowacyjne działania na rzecz promocji korzystania z rowerów w Europie i USA, w tym projekty Europejskiej Federacji Cyklistów. Prezentacje, prelegenci i moderatorzy: dr Giuliano Mingardo, Angela van der Kloof, János László, John Porter, Bohdan Pękacki, Marek Wałuszko, Agata Kowalska, Adam Mikołajczyk, Barbara Pujdak, Michał Bieliński, Aleksandra Kobielak, Maciej Rusek, Waldemar Elwart, Magdalena Sekuła, Robert Gonia, Cezary Żrodowski, Monika Jarzemska, Małgorzata Ciecholińska, Daniel Chojnacki, Łukasz Juszczak, Robert Linkiewicz, Remigiusz Kitliński, Witold Kopeć, Maciej Porębski.

2012

3. EDYCJA

Areną trzeciego Kongresu Mobilności Aktywnej było centrum konferencyjne AmberExpo. Prezentacje, paneliści i moderatorzy: dr Paul Marcel Kurpershoek, Barbara Pujdak, Ioannis Koliousis, dr Piotr Kuropatwiński, Jorg Thiemann-Linden, Thomas Möller, Rafał Ejsmont, dr inż. arch. Tomasz Rozwadowski, Anna Rumińska, Rod King, Christian Henneke, Marta Chełkowska, Christian Weinberger, Claudia Krieger, prof. Hieronim Chojnacki, Piotr Kamont, Igor Tracz, Iwona Rybicka, Marcin Wojciechowski, Michał Mroczkowski, Jakub Kujath, Michał Brennek, Grzegorz Walczukiewicz, Andrzej Kołodziej, Justyna Wiszniewska.

2013

4. EDYCJA

Areną czwartej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było centrum konferencyjne AmberExpo. Prezentacje wygłosili m.in.: Karoline Alvånger, Benoit Beroud, Klaus Bondam, Martyn Brunt, Michał Dobrzański, Herman Geerdes, Lucia Ilieva, Thorsten Kohlisch, François-Xavier Kowandy, Krzysztof Martyniak, Thomas Möller, Steffen Nozon, Damien Ó Tuama, Jacek Piotrowski, Anna Pyka, Jean-Francois Retiere, Anna Rumińska, Lasse Schelde, Michael Szeiler, Magdalena Szymańska.

2014

5. EDYCJA

Areną piątej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było centrum konferencyjne AmberExpo. Najważniejszymi elementami programu były kwestie: wykorzystania e-mobilności, których sztandarowym przykładem są jednoślady poruszane siłą mięśni wspomaganych energią zgromadzoną w bateriach oraz kwestie kształtowania przestrzeni naszych miast tak, by były one miastami krótkich odległości w policentrycznych aglomeracjach połączonych lokalnie, regionalnie i w skali krajowej sprawnymi systemami komunikacji publicznej.

2015

6. EDYCJA

Areną szóstej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było centrum konferencyjne AmberExpo. Ta edycja Kongresu była poświęcona w szczególności promocji mobilności w obszarach biznesu i edukacji. W czasie sesji plenarnej, prelegenci z Wielkiej Brytanii, Włoch i Holandii podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie promowania ruchu pieszego i rowerowego. Odbyły się warsztaty prowadzone przez holenderskich ekspertów z Velo Mondial oraz Decisio - Economic research and consulting, skierowane do pracodawców zainteresowanych budowaniem przyjaznej rowerzystom polityki. Kongres wieńczył także cykl spotkań projektu SWITCH, dedykowanego promocji zdrowego trybu życia i aktywnych podróży na krótkich odległościach.

2016

7. EDYCJA

Areną siódmej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było Europejskie Centrum Solidarności. Kongres poświęcony był promocji zdrowego trybu życia i aktywnych podróży na krótkich odległościach. Zaprezentowane zostały udane kampanie promujące komunikację pieszą i rowerową. Kongres był też okazją do podzielenia się doświadczeniami Gdańska zgromadzonymi podczas realizacji dwóch edycji kampanii „Rowerowy Maj”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem dzieci i dorosłych mieszkańców.

 

Prezentacje wygłosili m.in.: Jan Bloemheuvel, Dariusz Niewitała, Mailin Gaupp-Berghausenm, Gudrun Roenfeld, Monika Evini, Grzegorz Krajewski.

2017

8. EDYCJA

Areną ósmej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było Europejskie Centrum Solidarności. Prezentacje, prelegenci i moderatorzy: Mikael Colville-Andersen, Carlo Andriolo, Izabela Biała, Daniel Chojnacki, Marcin Czajkowski, Monika Evini, Petra Jens, Mustafa Karakus, Remigiusz Kitliński, Grzegorz Krajewski, Piotr Kuropatwiński, Blaž Lokar, Karina Rembiewska, Sławomir Ronkowski, Agnieszka Rózga-Micewicz, Piotr Smolnicki, Krzysztof Stachura, Krzysztof Perycz-Szczepański, Tadeusz Szlendak, Magdalena Szymańska, Magdalena Wasiłowska, Tomasz Wawrzonek, Łukasz Witczak, Anna Fikus-Wójcik, Mert Yaygel.

2018

9. EDYCJA

Areną dziewiątej edycji Kongresu Mobilności Aktywnej było Europejskie Centrum Solidarności. Prezentacje, prelegenci i moderatorzy: Gil Penalosa, Michał Brennek, Daniel Chojnacki, Marta Jasińska-Dołęga, Thomas Drage, Monika Evini, Pieter de Haan, Torben Heinemann, Magdalena Kiljan, Remigiusz Kitliński, Małgorzata Kostrzewska, Piotr Kuropatwiński, Mihály Lados, Bartosz Macikowski, Karolina Marszałkowska, Jacek Grunt-Mejer, Marcin Nowicki, Karolina Orcholska, Romanika Okraszewska, Arkadiusz Pacholski, Marek Poznański, Anna Reichenberger, Monika Kozłowska-Święconek, Magdalena Szymańska, Tomasz Tosza, Roman Walaszkowski, Zygmunt Waśkowski, Piotr Wiśniewski, Marcin Wójcik, Marek Zając.

2019

10. EDYCJA

Dziesiąta edycja Kongresu koncentrowała się przede wszystkim wokół następujących obszarów tematycznych: mobilność zrównoważona w miastach, psychologia i socjologia transportu, transport autonomiczny i jego wpływ na mieszkańców miast, mobilność aktywna wspomagana elektrycznie (głównie rowery elektryczne).

 

Areną 10. Kongresu Mobilności Aktywnej był Stadion Energa Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności. Nie zabrakło studyjnego przejazdu rowerowego po Gdańsku. Odbyła się także gala certyfikacji Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom.

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)