© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Adres

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

MEMBER OF

Kontakt

info@mobilnosc.org

58 719 97 99

01. Statut PUMA

02. Zaproszenie — Pan Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, Prezes Zarządu PUMA

01. Zaproszenie do PUMA — Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

02. List wspierający powołanie PUMA — Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu

03. Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA

04. Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich

05. Uchwała Zarządu PUMA w sprawie obniżenia składek dla nowych członków

Zarząd stowarzyszenia

Piotr Grzelak

Prezes Zarządu

Janusz Goliński

Członek Zarządu

Jerzy Szałach

Członek Zarządu

Jacek Michalski

Członek Zarządu

10 LAT

2012 — 2022

O STOWARZYSZENIU

MARKI I PROJEKTY

KONTAKT

PL/EN