Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i środowiskowych jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi samorządami. 

      Wzór uchwały jednostki samorządu terytorialnego o przystąpieniu do stowarzyszenia  – plik DOC

      List wspierający powołanie stowarzyszenia – Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu,
      Ministerstwo Sportu i Turystyki – plik PDF

      Zaproszenie do PUMA – Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska – plik PDF

      Uchwała Zarządu w sprawie obniżenia składek dla nowych członków – plik PDF

      Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie wysokości składek członkowskich – plik PDF

      Statut stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) – plik PDF

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia są gminy, powiaty i województwa. Przystąpienie do stowarzyszenia odbywa się po przyjęciu uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na współpracę w ramach stowarzyszenia. 

CZŁONKOSTWO
W STOWARZYSZENIU

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Stowarzyszenie ma na celu zwiększanie roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach, działanie na rzecz wzrostu jakości życia w miastach i gminach członkowskich oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

 

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, stowarzyszenie tworzy znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Stowarzyszenie zostało zainicjowane w 2010 roku poprzez podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej. Działa od 2012 roku i ma swoją siedzibę w Gdańsku. Od 2022 Polska Unia Mobilności Aktywnej jest jest członkiem Europejskiej Federacji Cyklistów, która reprezentuje ponad 60 organizacji w 40 krajach, działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Stowarzyszenie ma na celu zwiększanie roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach, działanie na rzecz wzrostu jakości życia w miastach i gminach członkowskich oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

 

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, stowarzyszenie tworzy znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Stowarzyszenie zostało zainicjowane w 2010 roku poprzez podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej. Działa od 2012 roku i ma swoją siedzibę w Gdańsku. Od 2022 Polska Unia Mobilności Aktywnej jest jest członkiem Europejskiej Federacji Cyklistów, która reprezentuje ponad 60 organizacji w 40 krajach, działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

INNOWACYJNE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW

W przypadku zainteresowania członkostwem lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami stowarzyszenia.

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)