Polska Unia Mobilności Aktywnej to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe, zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Innowacyjne stowarzyszenie

samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej działa od 2012 roku
i ma na celu dążenie do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego.

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA

ZOBACZ WIĘCEJ O STOWARZYSZENIU

USŁUGI
EKSPERCKIE

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP, organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji oraz kompleksowej produkcji multimediów. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów. 

 

POZASTRUKTURALNE
PROJEKTY UE

 

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, aplikowania i realizacji projektów. Inicjujemy i realizujemy pozastrukturalne projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych.

PROMOCJA
I EDUKACJA

 

Inicjujemy działania w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

 

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, tworzymy znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach
w zakresie zrównoważonego rozwoju.

NASZE DZIAŁANIA

ZOBACZ NASZE DZIAŁANIA

Tworzymy i kompleksowo realizujemy inicjatywy związane z aktywną mobilnością, dobrymi praktykami kształtowania przestrzeni publicznej oraz jakością życia mieszkańców.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

ZOBACZ WIĘCEJ WYDARZEŃ

ZOBACZ WIĘCEJ

VELO-CITY
GDAŃSK 2025

 

Największa światowa konferencja rowerowa Velo-city odbędzie się
w Gdańsku, 10-13 czerwca 2025. Polska Unia Mobilności Aktywnej jest współorganizatorem tego wydarzenia.


 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

URBAN MOBILITY
FLOW SUMMIT 2024

 

Druga edycja konferencji poświęconej wyzwaniom i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie mobilności miejskiej odbędzie się w Gdańsku 
20 listopada 2024
roku.

 

 

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

BADANIA KLIMATU
ROWEROWEGO 2024

 

Badania Klimatu Rowerowego są próbą
zebrania opinii o jakości korzystania
z roweru w polskich miastach
i gminach. 
Trzecią ogólnopolską edycję
rozpoczniemy 14 sierpnia 2024 roku.

 

 

 

 

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)