© 2022 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Adres

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

MEMBER OF

Kontakt

info@mobilnosc.org

58 719 97 99

PARKING GETS SMART

 

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

SOUTH BALTIC MANORS

 

Projekt "Dwory i Pałace Południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów, pałaców i obiektów historycznych dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO

 

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

PRACODAWCA PRZYJAZNY ROWERZYSTOM – CERTYFIKACJA

 

Certyfikacja realizowana w porozumieniu z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Jako jedyni w Polsce jesteśmy uprawnieni do certyfikowania pracodawców z całego kraju.

SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

 

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia. Inicjatywa ta to m.in. cykl spotkań i konferencji, adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

10 LAT

2012 — 2022

O STOWARZYSZENIU

MARKI I PROJEKTY

KONTAKT

PL/EN

Pozastrukturalne projekty UE

 

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji projektów. Pomyślnie zrealizowaliśmy 8 projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych.

 

Badania Klimatu Rowerowego

Kongres Mobilności Aktywnej

Parking gets SMART

South Baltic Manors

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

Samorządy Przyjazne Życiu

Promocja i edukacja

 

Inicjujemy działania w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

 

Usługi eksperckie

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP, organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji oraz kompleksowej produkcji multimediów. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów. 

 

O STOWARZYSZENIU

MARKI I PROJEKTY

KONTAKT

10 LAT

2012 — 2022

PL/EN

O stowarzyszeniu

Marki i projekty

Kontakt

PL/EN