Jana Heweliusza 29

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

NASZE DZIAŁANIA

POZASTRUKTURALNE PROJEKTY UE

PROMOCJA I EDUKACJA

USŁUGI EKSPERCKIE

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

PL / EN

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

 

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miast i gmin członkowskich, osiągany między innymi dzięki poprawie jakości lokalnej przestrzeni publicznej. 

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Innowacyjne stowarzyszenie
dla innowacyjnych samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje swoje cele na trzech głównych płaszczyznach: pozastrukturalnych projektach UE, promocji i edukacji oraz usługach eksperckich. W każdym z tych obszarów stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku poprawy warunków i promocji aktywnej mobilności.

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji projektów pozastrukturalnych współfinansowanych z środków wspólnotowych.

Wspieramy aktywne
samorządy

Pozastrukturalne projekty UE

Inicjujemy i kompleksowo realizujemy kampanie promocyjne w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

Promocja
i edukacja

Wspieramy samorządy w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz zrównoważonych form mobilności. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów.

Specjalizujemy się w:

• opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP,

• organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych, kongresów i konferencji,

• kompleksowej produkcji wszechstronnych form multimedialnych i audiowizualnych.

Usługi eksperckie

CITIES.MULTIMODAL

 

Projekt "cities.multimodal - urban transport system in transition towards low carbon mobility" opiera się na relacjach między mobilnością miejską, a jakością życia. Projekt koncentruje się na zagęszczonych obszarach śródmiejskich ze wzrastającą populacją i różnymi oferowanymi usługami związanymi ze zrównoważoną mobilnością. 

PARKING GETS SMART

 

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

SOUTH BALTIC MANORS

 

Projekt "Dwory i Pałace Południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów, pałaców i obiektów historycznych dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO

 

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

PRACODAWCA PRZYJAZNY ROWERZYSTOM – CERTYFIKACJA

 

Certyfikacja realizowana w porozumieniu z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Jako jedyni w Polsce jesteśmy uprawnieni do certyfikowania pracodawców z całego kraju.

SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

 

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia. Inicjatywa ta to m.in. cykl spotkań i konferencji, adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Wybrane
działania

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

PL / EN

Innowacyjne stowarzyszenie dla innowacyjnych samorządów

Jana Heweliusza 29
80-861 Gdańsk
info@mobilnosc.org