POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

Polska Unia Mobilności Aktywnej to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków

wszelkich form mobilności aktywnej.

INNOWACYJNE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW

Zobacz więcej →

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

 

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

Mobilność jest niezbędnym elementem strategii rozwojowych, które dążą do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Aż 13 z 17 z nich jest bezpośrednio powiązanych z korzystnym wpływem jazdy rowerem na ich realizację.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

Stowarzyszenie zostało zainicjowane w 2010 roku poprzez podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej. Działa od 2012 roku i ma swoją siedzibę w Gdańsku. Od 2022 roku jest członkiem Europejskiej Federacji Cyklistów, która reprezentuje ponad 60 organizacji w 40 krajach, działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego

Zobacz więcej →

INNOWACYJNE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do
zwiększenia roli aktywnych form mobilności
w polskich samorządach.

AKTYWNA MOBILNOŚĆ

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi samorządami.

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, tworzymy znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

NASZE DZIAŁANIA

Tworzymy i kompleksowo realizujemy inicjatywy związane z aktywną mobilnością, dobrymi praktykami kształtowania przestrzeni publicznej oraz jakością życia mieszkańców.

Zobacz więcej →

Usługi eksperckie

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP, organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji oraz kompleksowej produkcji multimediów. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów. 

 

Promocja i edukacja

 

Inicjujemy działania w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

 

Projekty UE

 

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, aplikowania i realizacji projektów. Inicjujemy i realizujemy pozastrukturalne projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych.

Zobacz działania →

Zobacz projekty →

Nasze marki

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

Samorządy Przyjazne Życiu

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom to program certyfikacji wprowadzony przez Europejską Federację Cyklistów, aby ustanowić europejski standard dla pracodawców przyjaźnie nastawionych do pracowników wykorzystujących rower jako środek transportu do pracy. Jesteśmy jedynym punktem upoważnionym do wydawania certyfikatów w Polsce.

Samorządy Przyjazne Życiu to cykl konferencji samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, w szczególności prezydentów, burmistrzów i wójtów. Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości korzystania z roweru w polskich miastach i gminach. Wyniki badań nakreślają wielowymiarowy obraz sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach Polski. Umożliwia to wsparcie argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. To jedyne tego rodzaju badanie w Polsce, którego jesteśmy inicjatorem i organizatorem.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

info@mobilnosc.org

Kontakt

Biuro

© 2012-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ