Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

28 maja 2018
W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020. Budżet projektu € 220 000 Dofinansowanie z ERDF
29 grudnia 2016
Kursokonferencja „Zmiany w przestrzeni publicznej – jak komunikować słuszne, często niepopularne decyzje” za nami.   Tworzenie lub przekształcenie istniejących w naszych miastach i gminach przestrzeni publicznych, zarówno tych infrastrukturalnych jak i społecznych, budzi żywe zainteresowanie mieszkańców, bywa przedmiotem kontrowersji i niejednokrotnie wymaga podjęcia decyzji początkowo
29 grudnia 2016
Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami prowadzącymi aktywną politykę parkingową, zdefiniowanie zmian w przepisach prawa lokalnego i krajowego, które umożliwiałyby skuteczne zarządzanie popytem i podażą na przestrzeń parkingową, a także sformułowanie założeń nowej polityki parkingowej Gdańska to główne cele jakie przyświecały organizatorom wydarzenia.     W ramach konferencji

design : alinazm@wp.pl