Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Projekt ELMOS promuje korzystanie z elektrycznej mobilności przyczyniając się w ten sposób do poprawy warunków życia. Ogólną ideą projektu jest rozwój, a także częściowe wdrożenie elektrycznej mobilności w gminach.

ELMOS

Projekt miał na celu stworzenie rzeczywiście dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej, w celu wzmocnienia szans rozwoju zrównoważonej mobilności i wypracowania modelowych rozwiązań dla ruchu rowerowego w miastach Europy Środkowej.

CENTRAL MEETBIKE

Projekt abc.multimodal miał na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) rozpowszechniła rezultaty projektu w Polsce oraz skupiła swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia.

ABC.MULTIMODAL

KANAŁ YOUTUBE

ZOBACZ WIĘCEJ

W okresie od 1 maja 2018 roku do 15 września 2022 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizowała projekt SOUTH BALTIC MANORS ("Dwory i pałace południowego Bałtyku") – zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

SOUTH BALTIC MANORS

ZOBACZ WIĘCEJ

Urban transport system in transition towards low carbon mobility. W okresie od 1 października 2017 do 31 marca 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizowała projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

CITIES.MULTIMODAL

ZOBACZ WIĘCEJ

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizowała projekt PARKING GETS SMART – Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

PARKING GETS SMART

ZOBACZ WIĘCEJ

W okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 lipca 2023 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizowała projekt HUB(-ing) more than mobility – zwiększenie świadomości i kompetencji w zakresie węzłów mobilności w kierunku poprawy jakości, zrównoważenia środowiskowego i zasobooszczędności zielonego rozwoju na obszarze Południowego Bałtyku. 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

HUB(-ING) MORE THAN MOBILITY

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych. Inicjujemy i realizujemy 
pozastrukturalne projekty współfinansowane 

ze środków wspólnotowych.

NASZE DZIAŁANIA

WYDARZENIA

USŁUGI EKSPERCKIE

PROMOCJA I EDUKACJA

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)