WYDARZENIA

STRONA GŁÓWNA

3. EDYCJA — GDAŃSK, 2025

SZCZEGÓŁY OGŁOSIMY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

PARTNERZY

PATRONATY HONOROWE

WSPÓŁORGANIZATOR

ORGANIZATORZY

SPŻ 2023: mobilność a wyzwania współczesnych czasów 

2. EDYCJA — RAPORT

POZNAŃ, 23-24 MAJA 2023

Podczas panelu dyskusyjnego pt. "Transport publiczny: blaski i cienie" debatowali: Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Piotr Kryszewski (Zastępca Prezydenta Gdańska), Tomasz Łubiński (Wicestarosta Poznański, Wiceprezes Związku Powiatowo-Gminnego), Ryszard Świlski (Senator RP), Jacek Bogusławski (Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego). Panel moderowała Magdalena Sobczak.

 

Drugi dzień konferencji w całości został poświęcony Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, możliwości wsparcia przedsięwzięć samorządowych w obszarze mobilności ze środków UE w perspektywie 2021-2027, a także strategiom inwestycyjnym samorządów w obszarach metropolitalnych wobec wyzwań przyszłości.

Gośćmi drugiego dnia byli m.in.: Michał Nowak (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Programów Regionalnych), Joanna Świderska (Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich, CUPT), Marian Szkudlarek (Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz), Włodzimierz Kaczmarek (Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły) a także przedstawiciele obszarów metropolitalnych i funkcjonalnych. Panel dyskusyjny moderował dr hab., prof. UAM Mikołaj Tomaszyk (Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM).

Krajowe i zagraniczne źródła finansowania inwestycji transportowych, rola i znaczenie ustawy metropolitalnej dla procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych naszych miast i gmin, w szczególności w zakresie kształtowania przyjaznego mieszkańcom, spójnego systemu transportu publicznego, a także szanse i wyzwania związane z wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021–2027 były wiodącymi tematami drugiej edycji Samorządów Przyjaznych Życiu. Ogłoszono także wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2022 i po raz drugi wyróżniono samorządy w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Druga edycja konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu" odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Organizacja konferencji była możliwa dzięki współpracy stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

 

Otwarciem konferencji było wystąpienie Jacka Jaśkowiaka, Prezydenta Poznania, Prezesa Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Wprowadzenie do tematu konferencji stanowiła prezentacja Jana Grabkowskiego, Wiceprezesa Stowarzyszenia Metropolia Poznań i Starosty Poznańskiego, pt. "Integracja i współpraca samorządów tworzących obszary metropolitalne".

 

O Znaczeniu i roli ustawy metropolitalnej dla procesów integracyjnych na obszarach funkcjonalnych miast debatowali podczas forum samorządowego: Jan Grabkowski (Starosta Poznański), Michał Olszewski (Wiceprezydent m. st. Warszawy), Renata Granowska (Wiceprezydent Wrocławia), Michał Wolański (Prezes Zarządu Wolański sp. z o.o., adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności SGH w Warszawie) oraz Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii). Forum moderował Adam Górczewski.

 

W drugiej części konferencji premierowo zaprezentowane zostały wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2022 oraz ogłoszono i wyróżniono wyłonione na ich podstawie samorządy - laureatów drugiego Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom. Symboliczne certyfikaty wręczał Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska, Prezes Zarządu Polskiej Unii Mobilności Aktywnej.

PARTNERZY

SPONSORZY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR GŁÓWNY

WSPÓŁFINANSOWANIE

ORGANIZATOR

SPŻ 2021: polityka parkingowa jako narzędzie na rzecz aktywnych form mobilności i transportu publicznego 

1. EDYCJA — RAPORT

GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021

Prezentację o innowacyjnym podejściu do mobilności w mieście Brema wygłosił Michael Glotz-Richter.

 

W drugiej części konferencji premierowo zaprezentowane zostały wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 oraz ogłoszono i wyróżniono wyłonione na ich podstawie samorządy - laureatów pierwszego w historii Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

 

Podczas panelu dyskusyjnego laureatów rozmawiali przedstawiciele uhonorowanych samorządów: Łukasz Karbowiński (Oficer Rowerowy Miasta Rybnik), Grzegorz Pawlikowski (Oficer Rowerowy Miasta Tczewa), Olga Roszak-Pezała (Burmistrz Mielna), Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań) oraz Przemysław Tuchliński (Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku).

 

Na zakończenie konferencji Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz samorządowcy reprezentujący stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprosili 2. edycję Samorządów Przyjaznych Życiu do Poznania.

Polityka parkingowa jako narzędzie umożliwiające finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego w polskich samorządach było wiodącym tematem pierwszej edycji Samorządów Przyjaznych Życiu. Ogłoszono także wyniki Badania Klimatu Rowerowego 2020 i po raz pierwszy wyróżniono samorządy w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Pierwsza edycja konferencji "Samorządy Przyjazne Życiu" odbyła się w hotelu PURO Gdańsk i poświęcona była polityce parkingowej jako narzędziu umożliwiającemu finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego oraz wspieranie zielonego i multimodalnego transportu w polskich samorządach.

 

Wprowadzenie do tematu konferencji stanowiła prezentacja Rafała Glazika, Sekretarza Generalnego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, pt. "Wprowadzenie: mechanizm push and pull jako narzędzie polityki parkingowej umożliwiające finansowanie aktywnych form mobilności i transportu publicznego" oraz przedstawienie i przegląd oferty projektu Parking gets SMART – Parkowanie staje się inteligentne.

 

Temat digitalizacji polityki parkingowej w Gdańsku przedstawił Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju. Politykę parkingową jako narzędzie wspierania zielonego i multimodalnego transportu na przykładzie Gdyni przedstawił Wojciech Folejewski, Dyrektor ZDiZ Gdynia.

 

O doświadczeniach samorządów w tym zakresie debatowali podczas forum samorządowego: Wojciech Folejewski (Dyrektor ZDiZ Gdynia), Piotr Grzelak (Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy), Marcin Skwierawski (Wiceprezydent Miasta Sopotu) oraz Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania).

3. EDYCJA — 2025

2. EDYCJA — 2023

1. EDYCJA — 2021

IDEA KONFERENCJI

IDEA KONFERENCJI

Program każdej edycji poświęcony jest konkretnym zagadnieniom wpływającym na codzienne funkcjonowanie polskich samorządów oraz na jakość życia mieszkańców. Eksperckie prezentacje oraz panele dyskusyjne praktyków to elementy wyróżniające Samorządy Przyjazne Życiu.

 

Podczas każdej edycji premierowo prezentowane są najnowsze wyniki Badania Klimatu Rowerowego, a także wręczane nagrody w ramach Rankingu Miast i Gmin Przyjaznych Rowerzystom.

Badania wykazują, że lepsza przestrzeń publiczna zwiększa atrakcyjność inwestycyjną oraz jest stymulatorem rozwoju „przemysłu czasu wolnego” - sektora gospodarki o najwyższej dynamice wzrostu w krajach cywilizacji postprzemysłowej.

 

Tym samym zainaugurowaliśmy „Samorządy Przyjazne Życiu” – cykl konferencji samorządowych adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Od pierwszej edycji w 2021 roku Samorządy Przyjazne Życiu odbywają się w cyklu dwuletnim. 

Doświadczenia miast i regionów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowaniarozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

Jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania przestrzeni do życia o wysokiej jakości.

Cykl spotkań samorządowych adresowany do innowacyjnie myślących samorządowców.

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)