ZOBACZ WIĘCEJ

Certyfikacja została wprowadzona przez Europejską Federację Cyklistów, aby ustanowić europejski standard dla pracodawców przyjaźnie nastawionych do pracowników wykorzystujących rower jako środek transportu do pracy. Certyfikat przyznawany jest firmom promującym jazdę rowerem do pracy i wdrażającym trwałe udogodnienia dla rowerzystów. Polska Unia Mobilności Aktywnej oraz Miasto Gdańsk tworzą konsorcjum uprawnione do przyznawania certyfikatów w Polsce.

PRACODAWCA PRZYJAZNY ROWERZYSTOM
CERTYFIKACJA

Konsultacje z ekspertami z zakresu mobilności i polityki rowerowej

Kompleksowa produkcja multimediów

Organizacja międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji

SUMP – Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

BYPAD – Certyfikacja polityki rowerowej

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP, organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji oraz kompleksowej produkcji multimediów. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów.

NASZE DZIAŁANIA

WYDARZENIA

PROMOCJA I EDUKACJA

PROJEKTY POZASTRUKTURALNE UE

EN

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)