PROMOCJA I EDUKACJA

STRONA GŁÓWNA

SPŻ 2021: polityka parkingowa jako narzędzie na rzecz aktywnych form mobilności i transportu publicznego 

1. EDYCJA — RAPORT

GDAŃSK, 29 WRZEŚNIA 2021

O STRATEGII

O STRATEGII

Krajowa Strategia Rowerowa to dokument, który ma stworzyć spójny i kompleksowy plan promocji ruchu rowerowego jako zrównoważonego i ekologicznego środka transportu.

Polska ma szansę sięgnąć po imponującą część tej puli, kwotę 780 milionów euro, aczkolwiek efektywne i skuteczne jej wykorzystanie wymaga przygotowania
i współpracy instytucji na szczeblu centralnym i samorządowym.

Aby to osiągnąć, Komisja Europejska zaplanowała rekordowy budżet wynoszący
6 miliardów EUR na inwestycje i projekty związane z infrastrukturą rowerową
w latach 2021–2027.

Z uwagi na coraz większe znaczenie zrównoważonej mobilności Komisja 
Europejska wdrożyła strategię, której głównym celem jest zwiększenie liczby kilometrów pokonywanych rowerem
w Europie do roku 2030.

Polska ma szansę sięgnąć po 780 mln euro dofinansowania na projekty i inwestycje związane z rozwojem ruchu rowerowego.
By dobrze wykorzystać tę szansę, potrzebna jest Krajowa Strategia Rowerowa.

Jej ogólnym celem jest sprawienie, by ludzie cześciej jeździli na rowerze.

Krajowa Strategia Rowerowa ma na celu podniesienie problematyki rowerowej
na wyższy poziom rozważań strategicznych w Polsce.

EN

.

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

.

BIURO

info@mobilnosc.org

KONTAKT

© 2012-2024 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ