Jana Heweliusza 29

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

NASZE DZIAŁANIA

POZASTRUKTURALNE PROJEKTY UE

PROMOCJA I EDUKACJA

USŁUGI EKSPERCKIE

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

PL / EN

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych konsorcjów. Przeznaczane są one na działania wpływające na wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną obszarów poddanych jurysdykcji swoich członków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Rafał Glazik
Sekretarz Generalny

Zaproszenie do PUMA — Pan Paweł Adamowicz,

Prezydent Miasta Gdańska, kliknij tutaj aby pobrać (plik PDF).

 

List wspierający powołanie PUMA — Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, kliknij tutaj aby pobrać (plik PDF).

 

Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA, kliknij tutaj aby pobrać (plik DOC).
 

Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich, kliknij tutaj aby pobrać
(plik PDF).

 

Statut PUMA, kliknij tutaj (plik PDF).


Krajowy Rejestr Sądowy PUMA, kliknij tutaj (plik PDF).

Dlaczego warto wstąpić
do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej?

Skontaktuj się z nami

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Polskiej Unii Mobilności Aktywnej i podejmowanych przez nas działań.

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

 

info@mobilnosc.org

58 719 97 99

NIP     

KRS      

REGON

 

 

583-315-19-61

0000412741

221626955

 

 

WYŚLIJ
WYŚLIJ
WIADOMOŚĆ WYSŁANA – DZIĘKUJEMY
BŁĄD – PROSZĘ WYPEŁNIĆ WYMAGANE POLA

Zarząd
Polskiej Unii
Mobilności Aktywnej

Piotr Grzelak

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Szałach

Janusz Goliński

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK  ZARZĄDU

Jacek Michalski

CZŁONEK  ZARZĄDU

Zespół
Polskiej Unii
Mobilności
Aktywnej

Rafał Glazik

SEKRETARZ GENERALNY

Agnieszka Szałach-Wiśniewska

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Jan Rusek

SPECJALISTA DS. MULTIMEDIÓW

dr Piotr Kuropatwiński

EKSPERT DS. MOBILNOŚCI

Innowacyjne stowarzyszenie
dla innowacyjnych samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miast i gmin członkowskich, osiągany między innymi dzięki poprawie jakości lokalnej przestrzeni publicznej. 

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej mobilności w polskich samorządach.

O nas

Statut PUMA  

Zaproszenie do PUMA – Pan Paweł Adamowicz, prezydent Miasta Gdańska  

List wspierający powołanie PUMA – Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  

Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA  

Krajowy Rejestr Sądowy PUMA  

Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich  

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

PL / EN

Innowacyjne stowarzyszenie dla innowacyjnych samorządów

Jana Heweliusza 29
80-861 Gdańsk
info@mobilnosc.org