Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Badania są realizowane w Polsce przez Polską Unię Mobilności Aktywnej, w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Badania Klimatu Rowerowego

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu poprzez zapewnienie wsparcia
dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy.

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

Parking Gets Smart

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia 
potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich
obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

South Baltic Manors

ZOBACZ WIĘCEJ

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych.

Pozastrukturalne

projekty UE

01

ZOBACZ JAK REALIZUJEMY NASZE CELE

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona 
konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
dokumentów strategicznych według
standardów międzynarodowych. 

Usługi

eksperckie

03

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
w zakresie upowszechniania aktywnych form 
mobilności jako elementu codziennego 
transportu, ich wpływu na kształtowanie 
przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
i bezpieczeństwa. Wydawanie materiałów
promocyjnych i publikacji.

Promocja
i edukacja

02

Wybrane działania

CO ROBIMY

Polska Unia Mobilności Aktywnej to stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

Polska Unia Mobilności Aktywnej to stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu
i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych
z środków wspólnotowych.

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego  transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Wydawanie materiałów promocyjnych i publikacji.

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona 
konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
dokumentów strategicznych według
standardów międzynarodowych. 

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861, Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia