Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych.

Pozastrukturalne

projekty UE

01

ZOBACZ JAK REALIZUJEMY NASZE CELE

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona 
konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
dokumentów strategicznych według
standardów międzynarodowych. 

Usługi

eksperckie

03

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
w zakresie upowszechniania aktywnych form 
mobilności jako elementu codziennego 
transportu, ich wpływu na kształtowanie 
przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
i bezpieczeństwa. Wydawanie materiałów
promocyjnych i publikacji.

Promocja
i edukacja

02

Polska Unia Mobilności Aktywnej to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe
zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

Polska Unia Mobilności Aktywnej to stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu
i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych
z środków wspólnotowych.

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego  transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa. Wydawanie materiałów promocyjnych i publikacji.

Wsparcie w rozwiązywaniu problemów, wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona 
konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
dokumentów strategicznych według
standardów międzynarodowych. 

Nasze działania

O nas

Kontakt

Ogłoszenia

Wybrane
działania

 

 

 

 

cities.multimodal

 

Projekt "cities.multimodal - urban transport system in transition towards low carbon mobility" opiera się na relacjach między mobilnością miejską, a jakością życia. Projekt koncentruje się na zagęszczonych obszarach śródmiejskich ze wzrastającą populacją i różnymi oferowanymi usługami związanymi ze zrównoważoną mobilnością. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking GETS Smart

 

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

South Baltic Manors

 

Projekt "Dwory i Pałace Południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów, pałaców i obiektów historycznych dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania Klimatu Rowerowego

 

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych konsorcjów.

 

 

 

 

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom – Certyfikacja

 

Certyfikacja realizowana w porozumieniu z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Jako jedyni w Polsce jesteśmy uprawnieni do certyfikowania pracodawców z całego kraju.

 

 

 

 

Innowacyjne stowarzyszenie

dla innowacyjnych samorządów

© 2020 Polska Unia Mobilności Aktywnej

Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

Nasze działania

Pozastrukturalne projekty UE

Promocja i edukacja

Usługi eksperckie

O nas

Kontakt

Ogłoszenia