POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

© 2012-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

Biuro

Kontakt

Social

info@mobilnosc.org

Facebook

LinkedIn

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

PL | EN

Zobacz (plik PDF) →

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia są gminy, powiaty i województwa.

Przystąpienie do stowarzyszenia odbywa się po przyjęciu uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na współpracę w ramach stowarzyszenia. 

W przypadku zainteresowania członkostwem lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji odpowiedzi udzielają pracownicy biura stowarzyszenia. Zachęcamy do kontaktu.

Dokumenty archiwalne

01.

02.

Statut stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Zobacz (plik PDF) →

01.

Zaproszenie do PUMA – Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Zobacz (plik PDF) →

Kontakt →

02.

List wspierający powołanie PUMA – Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

03.

Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA

04.

Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich

05.

Uchwała Zarządu PUMA w sprawie obniżenia składek dla nowych członków

Zobacz (plik PDF) →

Zobacz (plik DOC) →

Zobacz (plik PDF) →

Zaproszenie do PUMA – Pan Piotr Grzelak, Prezes Zarządu PUMA,

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Członkostwo w stowarzyszeniu
Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

Zobacz (plik PDF) →

Jerzy Szałach

Członek Zarządu

Jacek Michalski

Członek Zarządu

Piotr Kryszewski

Prezes Zarządu

Janusz Goliński

Członek Zarządu

Zarząd stowarzyszenia

Zarząd i członkostwo