Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

O stowarzyszeniu

Nasze działania

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Nasze aktualne działania i projekty

PL / EN

Nasze działania

O stowarzyszeniu

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządów zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Parking gets SMART – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt "Dwory i Pałace Południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów, pałaców i obiektów historycznych dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

Innowacyjne
stowarzyszenie
dla innowacyjnych
samorządów

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej mobilności w polskich samorządach.

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miast i gmin członkowskich, osiągany między innymi dzięki poprawie jakości lokalnej przestrzeni publicznej.

Jak wstąpić do PUMA?