Elmos

Central MeetBike

abc.multimodal

Zobacz więcej →

South Baltic Manors

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Zobacz więcej →

Parking gets SMART

Projekt abc.multimodal miał na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. PUMA rozpowszechniła rezultaty projektu w Polsce oraz skupiła swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia.

Projekt ma na celu stworzenie rzeczywiście dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej, w celu wzmocnienia szans rozwoju zrównoważonej mobilności i wypracowania modelowych rozwiązań dla ruchu rowerowego w miastach Europy Środkowej.

Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Projekt ELMOS promuje korzystanie z elektrycznej mobilności przyczyniając się w ten sposób do poprawy warunków życia. Ogólną ideą projektu jest rozwój, a także częściowe wdrożenie elektrycznej mobilności w gminach.

Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Zobacz więcej →

cities.multimodal

Urban transport system in transition towards low carbon mobility. W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizowała projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

Zobacz więcej →

HUB (-ing)

HUB (-ing) more than mobility – increase awareness and competence in terms of mobility hubs towards to improve the quality and environmental sustainability of transport in South Baltic area. Project HUB(-ing) more than Mobility is implemented and co-financed by the European Regional Development Found (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014 – 2020.

Zobacz więcej →

PROJEKTY POZASTRUKTURALNE UE

Wspieramy samorządy w ramach 

międzynarodowych konsorcjów projektowych. 

Inicjujemy i realizujemy pozastrukturalne projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych.

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

info@mobilnosc.org

Kontakt

Biuro

© 2012-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ