Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

O stowarzyszeniu

Nasze działania

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

PL / EN

Nasze działania

O stowarzyszeniu

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku.

Parking GETS Smart

WWW.PARKINGGETSSMART.EU  

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area (Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Głównym celem projektu jest digitalizacja miejsc parkingowych, umożliwiając opracowanie strategii parkingowych na terenach pilotażowych. Projekt przeanalizuje zintegrowane opcje parkowania, tak aby kierowcy znaleźli najlepszy sposób dotarcia do miejsc docelowych. Do najważniejszych działań w projekcie należy opracowanie strategii digitalizacji miejsc parkingowych. Co więcej, projekt stworzy aplikację do monitorowania dostępnych miejsc parkingowych wraz z monitoringiem transportu indywidualnego i publicznego.

Projekt angażuje partnerów z Polski, Litwy, Szwecji i Niemiec. Partnerem wiodącym w projekcie jest Polska Unia Mobilności Aktywnej. Ponadto w projekcie jest 10 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są indywidualni użytkownicy samochodów oraz osoby korzystające z transportu publicznego, poruszający się po obszarze Południowego Bałtyku.

 

Budżet projektu 100%: 2 689 373,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 
2 245 767,05 €

Informacje o projekcie

Nasze działania

O nas

Ogłoszenia

PL / EN

Innowacyjne stowarzyszenie dla innowacyjnych samorządów

Jana Heweliusza 29
80-861 Gdańsk
info@mobilnosc.org