Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

(Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku)

 

W okresie od 1 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2021 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

 

Budżet projektu 100%: 2 689 373,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 245 767,05 €

 

 

O projekcie:

  • narzędzia i polityka zarządzania parkowaniem okazały się skutecznymi instrumentami redukcji liczby przejazdów samochodami oraz promowania bardziej aktywnych mobilnie (ekologicznych, zielonych) rodzajów transportu lokalnego i regionalnego, 
  • dzięki nim w ciągu ostatnich kilku lat w Europie pojawił się szeroki wachlarz mechanizmów do zniechęcania z korzystania z samochodów (np. wzrost opłat za parkowanie, ograniczenia podaży miejsc parkingowych) i zachęcania do niekorzystania z nich (np. oferty multimodalnych możliwości przejazdów typu „park & ride”, elastyczne systemy informacji o dostępności miejsc do parkowania). 

 

17 stycznia 2019
PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area

Projekty europejskie

design : alinazm@wp.pl