O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach.

Innowacyjne stowarzyszenie samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

 

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, stowarzyszenie stwarza znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznej i form transportu. Inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie skierowane są na wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną miast i gmin członkowskich.

 

Stowarzyszenie zostało zainicjowane w 2010 roku poprzez podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej. Działa od 2012 roku i ma swoją siedzibę w Gdańsku. Od 2022 Polska Unia Mobilności Aktywnej jest jest członkiem Europejskiej Federacji Cyklistów, która reprezentuje ponad 60 organizacji w 40 krajach, działających na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach.

Janusz Goliński

Członek Zarządu

Piotr Kryszewski

Prezes Zarządu

Jacek Michalski

Członek Zarządu

Jerzy Szałach

Członek Zarządu

DOKUMENTY

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

DOKUMENTY ARCHIWALNE

Zobacz (plik PDF) →

Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia są gminy, powiaty i województwa.

Zaproszenie do PUMA – Pan Piotr Grzelak, Prezes Zarządu PUMA,

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Zobacz (plik PDF) →

Zobacz (plik DOC) →

Zobacz (plik PDF) →

Uchwała Zarządu PUMA w sprawie obniżenia składek dla nowych członków

05.

Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich

04.

Wzór uchwały jednostek samorządu terytorialnego o przystąpieniu do PUMA

03.

List wspierający powołanie PUMA – Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

02.

Kontakt →

Zobacz (plik PDF) →

Zaproszenie do PUMA – Pan Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

01.

Zobacz (plik PDF) →

Statut stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

02.

01.

W przypadku zainteresowania członkostwem lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji odpowiedzi udzielają pracownicy biura stowarzyszenia. Zachęcamy do kontaktu.

Przystąpienie do stowarzyszenia odbywa się po przyjęciu uchwały przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na współpracę w ramach stowarzyszenia. 

Zobacz (plik PDF) →

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

info@mobilnosc.org

Kontakt

Biuro

© 2012-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ