Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

O stowarzyszeniu

Nasze działania

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

PL / EN

Nasze działania

O stowarzyszeniu

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Urban transport system in transition towards low carbon mobility.

cities.multimodal

W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

 

Projekt opiera się na relacjach między mobilnością miejską, a jakością życia, koncentrując się na zagęszczonych obszarach śródmiejskich ze wzrastającą populacją i różnymi oferowanymi usługami związanymi ze zrównoważoną mobilnością. Mogą być one prekursorem dla innych dzielnic czy miast w regionie Morza Bałtyckiego, ale ich atrakcyjność jest ograniczona ze względu na zbyt dużą ilość samochodów. Głównym zadaniem jest stworzenie efektywnej, dobrze uporządkowanej i łatwo dostępnej przestrzeni miejskiej, która spełniać będzie podstawowe potrzeby.

Do projektu wdrożono 3 podejścia: multimodalne dzielnice miejskie (polepszenie połączeń między zrównoważonymi transportami), zarządzanie mobilnością (zmiany indywidualnych zachowań), niska dostępność węgla (przestrzenie publiczne dla pieszych i rowerzystów). Nowa koncepcja dla miejskiej multimodalności i zarządzania mobilnością są niezbędnymi krokami i powinny być uzupełniane przez zmiany świadomości i zachowań w miejskiej populacji. Zatem jest to adresowane do władz publicznych, przewoźników, a także do firm, szkół i społeczeństwa. Partnerstwo obejmuje miasta z doświadczeniem w zrównoważonej mobilności. Do najważniejszych działań w projekcie należą: podręczniki planowania multimodalności w dzielnicach, usytuowanie punktów mobilności, zestaw narzędzi do zarządzania mobilnością, strategie i rekomendacje dla miast, przyjaznych dla pieszych i rowerzystów.

 

Budżet projektu: € 220 000

Dofinansowanie ERDF: € 187 000

Informacje o projekcie

Nasze działania

O nas

Ogłoszenia

PL / EN

Innowacyjne stowarzyszenie dla innowacyjnych samorządów

Jana Heweliusza 29
80-861 Gdańsk
info@mobilnosc.org

Najlepsze europejskie praktyki w promocji. Jazda na rowerze i spacery

POBIERZ