Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

03 maja 2018
cities.multimodal

Wiele miast europejskich dotyka problem silnego natężenia indywidualnego transportu samochodowego. Konsekwencją są zatory (korki), słaba jakość powietrza, hałas czy emisja CO2. Projekt ma na celu promocję i wdrażanie multimodalnych rodzajów podróży po przez organizację punktów przesiadkowych umożliwiających korzystanie z bardziej zrównoważonych from transportu takich jak jazda na rowerze, chodzenie piechotą czy carsharing w połączeniu z komunikacją publiczną. 

 

Projekt ciities.multimodal relaizowany jest w ramach programu Interreg Regionu Południowego Bałtyku współfinansowanego z Funduszu Rozwoju Unii Europejskiej. W projekcie bierze udział 17 partnerów z krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego. Budżet projektu blisko € 3,8 miliona refundowany w 85% z ERDF.

 

 

 

design : alinazm@wp.pl