Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Projekt abc.multimodal ma na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. PUMA rozpowszechnia rezultaty projektu w Polsce. PUMA skupia swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia oraz wesprze działania pilotażowe wdrażające projekt zrównoważonej mobilności w Gdańsku.

www.abcmultimodal.eu

 

 

 

 

 

 

Konsorcjum projektowe:

SZWECJA: Miasto Kalmar

NIEMCY: ADFC Rostok – Niemieckie Stowarzyszenie Rostok, Hanzeatyckie Miasto Rostock

POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Miasto Gdańsk

 

 

12 stycznia 2016
abc multimodal

Projekty europejskie

design : alinazm@wp.pl