Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Zrównoważona mobilność

 

Zrównoważony Miejski Plan Mobilności
to sprawdzone narzędzie potrzebne do polepszenia jakości życia w mieście mieszkańców oraz przedsiębiorców (wraz z ich bliższym i dalszym otoczeniem) poprzez zaspokojenie ich codziennych potrzeb transportowych.

 

 

BKPCW

Zrównoważona mobilność

Projekty europejskie

Kampanie społeczne

design : alinazm@wp.pl