Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

W dniach 11-12 września 2014 r., w centrum wystawienniczo - konferencyjnym Amber Expo w Gdańsku, miała miejsce piąta już edycja Kongresu Mobilności Aktywnej. Ta największa w Europie Środkowej impreza poświęcona promocji przekształceń miast w miasta przyjazne aktywnym uczestnikom ruchu drogowego zgromadziła ponad 350 osób. Jak co roku, wzięli w nim udział samorządowcy, urbaniści, drogowcy, operatorzy transportu miejskiego i kolej lokalnych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, oficerowie rowerowi polskich miast, adwokaci korzystania z rowerów i promotorzy ruchu pieszego, dziennikarze, a także mieszkańcy zainteresowani poruszaną tematyką.

 

Piąta edycja Kongresu, podobnie jak poprzednie, pokazywała korzyści ze skupiania uwagi na rozwiązaniach sprzyjających aktywnym formom mobilności, z promowania osiągnięć samorządów osiągających na tej drodze sukcesy a także pokazywała efekty braku działań przeciwdziałającym procesowi zwiększania odległości codziennych dojazdów z monofunkcyjnych osiedli i domostw budowanych na obszarach nie objętych siecią sprawnie działającego transportu szynowego.

 

Autorami wystąpień na kongresie byli delegaci samorządów i eksperci o międzynarodowej renomie z Austrii, Grecji, Holandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji i USA. Nie zabrało również przedstawicieli polskich miast i gmin. Organizatorem Kongresu, tak jak poprzednich jego edycji, było Miasto Gdańsk oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej. Organizację tegorocznego kongresu ułatwiło zaangażowanie środków Unii Europejskiej projektów „Elmos” oraz „Cycle Cities”

 

W ciągu ostatnich lat w wielu polskich miastach dokonaliśmy wspólnie rzeczy niebywałej: daliśmy pierwszeństwo transportowi zbiorowemu, rowerom, zatrzymując jednocześnie inwazję samochodów. To rewolucyjne zmiany - mówił otwierając Kongres prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Korzystając z okazji, poinformował uczestników o planach wdrożenia w Gdańsku (Trójmieście) sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów, stanowiących potencjalnie znakomite uzupełnienie funkcjonującego i rozbudowywanego intensywnie w naszej aglomeracji układu komunikacji szynowej.

Fot: mobilność.org – Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

 

Program pierwszego dnia kongresu zakładał udział w sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych poświęconych zrównoważonej mobilności, intermodalności, transportowi zero-emisyjnemu oraz międzynarodowej współpracy w ramach projektów promujących rozmaite formy aktywnej mobilności – korzystania z roweru i chodzenia piechotą. Promocja tych form transportu była przez autorów prelekcji pokazywana nie jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie poprawiania jakości życia oraz przeciwdziałania zagrożeniom chorobami cywilizacyjnymi, na które cierpią w coraz większym stopniu mieszkańcy najbogatszych miast świata w wyniku bezrefleksyjnego stosowania rozwiązań promujących lub wymuszających korzystanie z dwuśladowych pojazdów mechanicznych o coraz większej mocy.

Gra planszowa - „Urbaniści” stworzyła możliwość przetestowania przez uczestników swoich pomysłów na zarządzanie mobilnością w warunkach miejskich. Nieodłącznym – bezpośrednio aktywnym  elementem kongresu stanowiącym element jego tradycji był przejazd rowerowy, dzięki któremu uczestnicy mogli poznać bezpośrednio stosowane w Gdańsku rozwiązania zarówno widzialnej jak i niewidzialnej infrastruktury rowerowej, w tym  strefy skrzyżowań równorzędnych na obszarach uspokojonego ruchu.

 

Fot: mobilność.org – uczestnicy gry planszowej „Urbaniści”

 

Drugi dzień Kongresu, otwarty przez wiceprezydenta Gdańska, Andrzeja Bojanowskiego, obejmował między innymi możliwość poznania doświadczeń Wiednia i holenderskiego Leeuwarden we wdrażaniu wspólnie użytkowanych przestrzeni miejskich (tzw. shared spaces), a także seminaria eksperckie i warsztaty dla uczestników. Prawdziwym hitem kongresu była obszerna prezentacja przedstawiona przez amerykańskiego architekta i urbanistę, Guya Perry’ego, który przeciwstawił przykłady dwóch wybranych osiedli wchodzących w skład aglomeracji warszawskiej oraz wpływ ich kształtu na jakość życia w ramach ciekawie zakrojonej, wielokryterialnej analizy. Pani dr. hab. Katarzyna Kajdanek, pracująca na Uniwersytecie Wrocławskim pokazała skutki procesu suburbanizacji i uzależnienia od samochodu zachodzącego w wielu polskich miastach, obniżających jakość życia mieszkańców i generujących coraz wyższe koszty społeczne.

Fot: mobilność.org – Uczestnicy debaty „Miasta przyjazne życiu”


od lewej: Ursula Zappe, Dien Wiersma, Guy Perry, Katarzyna Kajdanek

W czasie trwania kongresu, podobnie jak i w czasie poprzednich dwóch jego edycji, uczestnicy mogli skorzystać z oferty Festiwalu Inteligentnej Mobilności (Smart Mobility Festival): obejrzeć wystawę i osobiście przetestować pokazane na nim rowery wspomagane elektrycznie oraz samochody o napędzie elektrycznym różnych producentów. Dodatkowo prezentowane były rozwiązania w zakresie udogodnień do parkowania rowerów, systemy zliczające natężenie ruchu czy specjalna kładka pieszo-rowerowa „Velo-pont” konstrukcyjnie przystosowana do instalowania na istniejących już mostach czy wiaduktach.

 

Fot: mobilność.org – Smart Mobility Festiwal

 

Autor: Rafał Glazik, dr Piotr Kuropatwiński

15 stycznia 2016
V KMA za nami

Aktualności

design : alinazm@wp.pl