Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Statut

 

PUMA została zarejestrowana w dniu 29 lutego 2012 r. w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000412741.

 

PUMA została zarejestrowana w dniu 22 marca 2012 r. w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku
pod numerem identyfikacyjnym REGON: 221626955.

 

PUMA została zarejestrowana w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
w Gdańsku pod numerem identyfikacji podatkowej: 583-315-19-61.

 

PUMA posiada konto bankowe w Pekao S.A. o numerze: 53 1240 1268 1111 0010 4451 7200


 

Aby pobrać Statut PUMA, kliknij tutaj (plik PDF).


"Uchwała Walnego Zebrania Członków PUMA w sprawie wysokości składek członkowskich"
- kliknij tutaj aby pobraćAby zapoznać się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,
kliknij tutaj (plik PDF).

Członkowie

Statut

Zarząd

Jak wstąpić do PUMA...

Zespół PUMA

Kontakt

design : alinazm@wp.pl