Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Projekty europejskie

17 stycznia 2019
(Dwory i pałace Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku)
17 stycznia 2019
(Parkowanie staje się inteligentne – podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w
28 maja 2018
W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt Cities.multimodal współfinansowany
05 czerwca 2017
PARKING GETS SMART SEED – Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South
13 lutego 2017
DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU (SOUTH BALTIC MANORS) – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich

BKPCW

Zrównoważona mobilność

Projekty europejskie

Kampanie społeczne

design : alinazm@wp.pl