Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Projekty europejskie

PARKING GETS SMART SEED – Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South...
DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU (SOUTH BALTIC MANORS) – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich...
Projekt abc.multimodal ma na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury...
Projekt ma na celu stworzenie rzeczywiście dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej, w celu wzmocnienia szans rozwoju...
Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Projekt ELMOS promuje korzystanie z...

BKPCW

Zrównoważona mobilność

Projekty europejskie

Kampanie społeczne

design : alinazm@wp.pl