Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Celem projektu jest poprawa jakości, dostępności i efektywności usług publicznych świadczonych przez samorządy pomorskie skupione w Stowarzyszeniach Gdański Obszar Metropolitalny oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej.

Oznacza to wdrożenie jednolitego systemu monitoringu jakości usług publicznych pn. Metropolitalna Platforma Wymiany Praktyk Samorządowych, organizowanie spotkań sektorowych tworzenie wspólnie z samorządami planów strategii mających na celu wzrost jakości świadczonych usług publicznych.

 

www.metropoliagdansk.pl

 

 

Konsorcjum projektowe:

LIDER: Gdański Obszar Metropolitalny GOM

PARTNER: Polska Unia Mobilności Aktywnej PUMA

 

 

09 stycznia 2016
Platforma Praktyk

Projekty europejskie

design : alinazm@wp.pl