Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

PARKING GETS SMART SEED – Improved parking management policies as tool to develop green and multimodal transport in the South Baltic area

(Podniesienie jakości zarządzania polityką parkingową jako narzędzie rozwoju ekologicznych i multimodalnych form transportowych).

 

W okresie 1 marca – 30 czerwca 2017 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej realizuje projekt zalążkowy PARKING GETS SMART SEED współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Budżet projektu 100%: 39 900,00 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 33 165,00 €

 

W ramach realizacji projektu odbyła się wizyta studyjna do Helsinek, podczas której partnerzy projektu (Polska Unia Mobilności Aktywnej, Miasto Gdańsk, Miasto Vaxjo) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania polityką parkingową.

 

Efektem wyjazdu studyjnego i dwóch spotkań projektowych było wypracowanie założeń do głównego projektu w postaci finalnej koncepcji wniosku. Decyzją konsorcjum w oparciu o konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem Programu Południowego Bałtyku było złożenie aplikacji głównej na piąty otwarty konkurs projektowy w grudniu 2017.

 

 

 

05 czerwca 2017
PARKING GETS SMART SEED

Projekty europejskie

design : alinazm@wp.pl