Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

O nas

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów – miast, powiatów i gmin zainteresowanych poprawą warunków i promocją wszelkich form mobilności aktywnej. Została powołana do życia i ma swoją siedzibę w Gdańsku.

 

Podstawowym celem stowarzyszenia jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

 

PUMA realizuje swoje cele przede wszystkim przez pozyskiwanie dla swoich członków środków pozastrukturalnych Unii Europejskiej w ramach międzynarodowych konsorcjów. Przeznaczane są one na działania wpływające na  wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną obszarów poddanych jurysdykcji swoich członków.

 

 

Członkowie

Statut

Zarząd

Jak wstąpić do PUMA...

Zespół PUMA

Kontakt

design : alinazm@wp.pl