Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Kursokonferencja „Zmiany w przestrzeni publicznej – jak komunikować słuszne, często niepopularne decyzje” za nami.

 

Tworzenie lub przekształcenie istniejących w naszych miastach i gminach przestrzeni publicznych, zarówno tych infrastrukturalnych jak i społecznych, budzi żywe zainteresowanie mieszkańców, bywa przedmiotem kontrowersji i niejednokrotnie wymaga podjęcia decyzji początkowo postrzeganych jako niepopularne, które często po realizacji okazują się działaniami radykalnie poprawiającymi jakość życia mieszkańców. 

 

 

Przykłady wdrożonych rozwiązań stanowią źródło inspiracji dla kolejnych zespołów samorządowców, aktywnych społecznie mieszkańców i organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia swoich społeczności lokalnych. 

 

 

Kursokonferencja składała się z dwóch części. Pierwsza to panel ekspercki, w którym samorządowcy i naukowcy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania zmian w  przestrzeni publicznej, na podstawie konkretnych przykładów.

 

 

W drugiej części odbyły się warsztaty, podczas których pomówimy o płaszczyznach i barierach współpracy, w szczególności poruszyliśmy kwestie: charakterystyki reakcji i sygnałów oraz filozofii korzyści.

 

 

Kursokonferencja odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku dniu 29 listopada 2016 r. Partnerem głównym wydarzenia był Saur Neptun Gdańsk. Dodatkowe informacje i niektóre wystąpienia znajdują się na profilu fejsbukowym organizatora: https://www.facebook.com/Polska-Unia-Mobilno%C5%9Bci-Aktywnej-1520413988236224/ .

 

29 grudnia 2016
Kursokonferencja „Zmiany w przestrzeni publicznej...” za nami.

Aktualności

design : alinazm@wp.pl