Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

Wymiana doświadczeń pomiędzy miastami prowadzącymi aktywną politykę parkingową, zdefiniowanie zmian w przepisach prawa lokalnego i krajowego, które umożliwiałyby skuteczne zarządzanie popytem i podażą na przestrzeń parkingową, a także sformułowanie założeń nowej polityki parkingowej Gdańska to główne cele jakie przyświecały organizatorom wydarzenia.

 

 

W ramach konferencji zapoznaliśmy się z Politykami Parkingowymi realizowanymi w Warszawie i Krakowie. Ponad to przybliżone zostały uczestnikom zagadnienia: strefowanie miasta dla potrzeb prowadzenia polityki parkingowej czy polityka parkingowa jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta.

 

 

Prezentację rezultatów prac powstałą w wyniku konsultacji społecznych nad polityką parkingową w ramach realizowanego w Gdańsku Zrównoważonego Planu Mobilności podsumował Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska - opinia mieszkańców jest dla nas bardzo ważna , chcemy poznać zdanie gdańszczan na temat problemów i wyzwań dotyczących parkowania w pięciu obszarach: parkowanie w kontekście ogólno miejskim, parkowanie w Centralnym Paśmie Usługowym (CPU), parkowanie w Śródmieściu, parkowanie w Pasie Nadmorskim, a także parkowanie w pobliżu generatorów ruchu (uczelnie, szpitale).

 

Konferencja odbyła się 8 grudnia 2016 roku w Gdańsku. Organizatorami konferencji było Miasto Gdańsk oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Partnerem głównym wydarzenia była firma Saur Neptun Gdańsk. Więcej szczegółów z wydarzenia na profilu fejsbukowym organizatora: https://www.facebook.com/Polska-Unia-Mobilno%C5%9Bci-Aktywnej-1520413988236224/

29 grudnia 2016
Konferencja „Polityka Parkingowa Miasta Gdańska” za nami.

Aktualności

design : alinazm@wp.pl