Kontakt

POLSKA UNIA MOBILNOŚĆI AKTYWNEJ

 

DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU (SOUTH BALTIC MANORS) – Zwiększenie potencjału dworów
i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area)

 

Projekt South Baltic Manor realizowany jest z środków Funduszu Seed Money, finansowanego z programu Południowego Bałtyku. W ramach funduszy „na zasiew” rozpoczęliśmy wypracowywanie wraz z potencjalnymi partnerami pomysłu na nowy projekt. W efekcie powstała aplikacja projektowa główna - SOUTH BALTIC MANOR (Pałace i Dwory Południowego Bałtyku), która dąży do poprawy procesu waloryzacji dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki,

- opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania (użytkowania) dworów i pałaców,

- tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny,

- wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

 

W okresie 1 września – 31 grudnia 2016 Polska Unia Mobilności Aktywnej realizuje projekt zalążkowy South Baltic Manors Explore – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

Budżet projektu 100%: 35 300 €

Dofinasowanie EFRR 85%: 30 005 €

 

13 lutego 2017
DWORY I PAŁACE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

Projekty europejskie

design : alinazm@wp.pl