Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA)

ul. Jana Heweliusza 29

80-861 Gdańsk

info@mobilnosc.org

© 2021 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

O stowarzyszeniu

Nasze działania

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) jest zorientowaną na innowacje, ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje swoje cele na trzech głównych płaszczyznach: pozastrukturalnych projektach UE, promocji i edukacji oraz usługach eksperckich. W każdym z tych obszarów stowarzyszenie podejmuje działania w kierunku poprawy warunków i promocji aktywnej mobilności.

Wspieramy aktywne
samorządy

PARKING GETS SMART

 

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

SOUTH BALTIC MANORS

 

Projekt "Dwory i Pałace Południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów, pałaców i obiektów historycznych dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku.

BADANIA KLIMATU ROWEROWEGO

 

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o warunkach korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi zainicjowaliśmy i wdrożyliśmy te badania w Polsce.

PRACODAWCA PRZYJAZNY ROWERZYSTOM – CERTYFIKACJA

 

Certyfikacja realizowana w porozumieniu z Europejską Federacją Cyklistów (ECF) ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Jako jedyni w Polsce jesteśmy uprawnieni do certyfikowania pracodawców z całego kraju.

SAMORZĄDY PRZYJAZNE ŻYCIU

 

Idea Samorządy Przyjazne Życiu jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania wysokiej jakości przestrzeni do życia. Inicjatywa ta to m.in. cykl spotkań i konferencji, adresowanych do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów.

Wybrane działania

Inicjujemy i kompleksowo realizujemy kampanie promocyjne w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

Zrealizowane kampanie: Moje Pierwsze Dwa Kółka, TupuTap MP2K Cup, RoweRowe Piątki, E-bike Festiwal, Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch, Mobilny Urząd – Aktywny Urzędnik 

Promocja
i edukacja

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji projektów pozastrukturalnych współfinansowanych z środków wspólnotowych. 

Zrealizowane projekty: Central MeetBike, abc multimodal, Elmos, cities.multimodal

Pozastrukturalne projekty UE

Wspieramy samorządy w poszukiwaniu rozwiązań w zakresie działań na rzecz zrównoważonych form mobilności. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów.

Specjalizujemy się w:

• opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP,

• organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych, kongresów i konferencji,

• kompleksowej produkcji wszechstronnych form multimedialnych i audiowizualnych.

Usługi eksperckie

PL / EN

Nasze działania

O stowarzyszeniu

Zarząd i kontakt

Ogłoszenia

Innowacyjne
stowarzyszenie
dla innowacyjnych
samorządów

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej mobilności w polskich samorządach.

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej miast i gmin członkowskich, osiągany między innymi dzięki poprawie jakości lokalnej przestrzeni publicznej.

Jak wstąpić do PUMA?