POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

© 2012-2023 POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ (PUMA)

Biuro

Kontakt

Social

info@mobilnosc.org

Facebook

LinkedIn

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych jest jednym

z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi samorządami.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności.

 

Mobilność aktywna jest rozumiana w postaci sposobów zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi – chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy hulajnodze, również w powiązaniu ze środkami transportu publicznego.

Mobilność jest niezbędnym elementem strategii rozwojowych, które dążą do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju nakreślonych przez ONZ.

 

Zaspokajanie potrzeb osób korzystających z aktywnych form mobilności, a szczególnie jazdy rowerem, stanowi istotną część rozwiązania problemów związanych z mobilnością.

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest członkiem Europejskiej Federacji Cyklistów, która łączy ponad 60 organizacji w 40 krajach. ECF reprezentuje organizacje działające na rzecz rozwoju ruchu rowerowego, będąc głosem społeczeństwa obywatelskiego na poziomie paneuropejskim.

Aż 13 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest bezpośrednio powiązanych z korzystnym wpływem jazdy rowerem na ich realizację. Rower jako narzędzie pomaga zmniejszyć emisję i poprawić jakość powietrza, a także promuje zdrowy tryb życia, wzmacnia edukację, przekłada się na tolerancję, wzajemny szacunek i kulturę pokoju.

cities.multimodal →

Parking gets SMART →

South Baltic Manors →

abc.multimodal →

Pozastrukturalne projekty UE

 

Wspieramy samorządy w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji projektów. Pomyślnie zrealizowaliśmy wiele projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych.

Park(ING) Day →

Innowacyjna kładka rowerowa →

Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch →

Mobilny Urząd – Aktywny Urzędnik →

Promocja i edukacja

 

Inicjujemy działania w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako elementu codziennego transportu i ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wydajemy materiały promocyjne i publikacje.

 

Badania Klimatu Rowerowego →

Samorządy Przyjazne Życiu →

Kongres Mobilności Aktywnej →

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom →

BYPAD Bicycle Policy Audit →

Usługi eksperckie

 

Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentów strategicznych typu BYPAD i SUMP, organizacji międzynarodowych wyjazdów studyjnych i konferencji oraz kompleksowej produkcji multimediów. Umożliwiamy dostęp do szerokiego grona konsultantów i ekspertów. 

 

Nasze marki

Tworzymy i kompleksowo realizujemy inicjatywy związane z aktywną mobilnością, dobrymi praktykami kształtowania przestrzeni publicznej oraz jakością życia mieszkańców.

Głównym kierunkiem działania stowarzyszenia jest poprawa warunków

i promocja mobilności aktywnej, czyli wszelkich form zaspokajania

codziennych potrzeb transportowych, zakładających wykorzystanie

naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu

ze środkami transportu publicznego.

 

Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi,

Polska Unia Mobilności Aktywnej stwarza znakomite warunki

do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących

na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznej i form transportu. 

 

Inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie skierowane są

na wzrost jakości przestrzeni publicznej, wpływając korzystnie

na warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność inwestycyjną, rekreacyjną i turystyczną miast i gmin członkowskich. 

 

Stowarzyszenie zostało zainicjowane w 2010 roku poprzez podpisanie Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej i ma swoją siedzibę w Gdańsku.

Nasze działania →

Zarząd stowarzyszenia →

Dokumenty i członkostwo →

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach.

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form mobilności w polskich samorządach.

Innowacyjne stowarzyszenie

samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Innowacyjne stowarzyszenie

samorządów

Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) to ogólnopolskie stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków wszelkich form mobilności aktywnej.

Zobacz więcej →

POLSKA

UNIA

MOBILNOŚCI

AKTYWNEJ

PL | EN