03

02

01

Polska Unia Mobilności Aktywnej

Promocja

Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych w zakresie upowszechniania aktywnych form mobilności jako element codziennego transportu, ich wpływu na kształtowanie przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa

Edukacja i usługi

eksperckie

Pozastrukturalne

projekty UE

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych

Poszukiwanie rozwiązań w zakresie działań na rzecz rozwoju zrównoważonych form mobilności. Dostęp do szerokiego grona sprawdzonych konsultantów i ekspertów. Opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących zrównoważonego rozwoju mobilności według standardów międzynarodowych.

stowarzyszenie samorządowe, którego celem jest poprawa warunków i promocja mobilności aktywnej.

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku (Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area) i realizowany jest z środków Funduszu Seed Money, finansowanego z programu Południowego Bałtyku. Cele projektu mają zostać osiągnięte między innymi poprzez: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, a także poprzez wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

 

Zobacz pozostałe projekty pozastrukturalne UE >

South Baltic Manors

Wybrane

projekty

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania promocyjne >

Moje Pierwsze
Dwa Kółka

Polska Unia Mobilności Aktywnej jest zorientowaną na innowacje ogólnopolską organizacją samorządów, zainteresowanych promocją i poprawą warunków wszelkich form mobilności aktywnej. Mobilności aktywna jest tutaj rozumiana w postaci wszelkich form zaspokajania codziennych potrzeb transportowych zakładających wykorzystanie naturalnej energii ludzi, realizowanej samoistnie lub w powiązaniu ze środkami transportu publicznego, takich na przykład jak chodzenie pieszo, jazda na rowerze, hulajnodze czy rolkach.

 

Zobacz pozostałe działania eksperckie >

Badania Klimatu

Rowerowego

Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

Zobacz więcej >

   02
 
   Promocja
    i edukacja

 

       Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
       w zakresie upowszechniania aktywnych form

       mobilności jako elementu codziennego
       transportu, ich wpływu na kształtowanie
       przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
       i bezpieczeństwa. Wydawanie i upowszechnianie                materiałów promocyjnych i publikacji.

 

 

       Zobacz więcej

    03
    Usługi
    eksperckie

 

       Wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
       wyzwań i poszukiwaniu rozwiązań w zakresie 
       działań na rzecz rozwoju zrównoważonych
       form mobilności. Dostęp do szerokiego grona
       konsultantów i ekspertów. Opracowywanie
       dokumentów strategicznych dotyczących
       zrównoważonego rozwoju mobilności według
       standardów międzynarodowych.

 

       Zobacz więcej

    01
   
Pozastrukturalne
    projekty UE

 

       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych
       projektów współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach międzynarodowych
       konsorcjów projektowych.

 

       Zobacz więcej

    01
   
Pozastrukturalne
    projekty UE

 

       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych
       projektów współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach międzynarodowych
       konsorcjów projektowych.   
 
       

 

      + Zobacz więcej

   01
    Pozastrukturalne
    projekty UE

 

       Merytoryczne i organizacyjne wsparcie
       w ramach międzynarodowych konsorcjów
       projektowych w procesie poszukiwania
       projektów i partnerów zagranicznych,
       przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych
       projektów współfinansowanych z środków
       wspólnotowych w ramach międzynarodowych
       konsorcjów projektowych.     
       

 

      + Zobacz więcej

   02
 
   Promocja
    i edukacja

 

       Inicjowanie i realizacja kampanii promocyjnych
       w zakresie upowszechniania aktywnych form

       mobilności jako elementu codziennego
       transportu, ich wpływu na kształtowanie
       przestrzeni publicznej, jakości życia, zdrowia
       i bezpieczeństwa. Wydawanie i upowszechnianie          materiałów promocyjnych i publikacji.

 

 

       + Zobacz więcej

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

South Baltic Manors

+ Zobacz jak realizujemy nasze cele

Stowarzyszenie samorządowe 

POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Zorientowane na promocję i poprawę

warunków mobilności aktywnej.

OBSZARY DZIAŁANIA

WYBRANE DZIAŁANIA

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym sposobem promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu.

Parking Gets Smart

Badanie Klimatu Rowerowego jest próbą zebrania opinii jakości warunków korzystania z roweru w poszczególnych miastach i gminach, na podstawie sprawdzonej metodologii Fahrradklima-Test. Jako pierwsi w Polsce zainicjowaliśmy badania i przeprowadziliśmy pilotażowe badanie w Tczewie.

Badania Klimatu Rowerowego

Certyfikacja "Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom" ma na celu ustanowienie europejskiego standardu, poprzez zapewnienie wsparcia dla firm oraz poprawę warunków wykorzystywania roweru jako środka transportu do pracy. Certyfikat przyznawany jest firmom promującym jazdę na rowerze wśród pracowników.

Pracodawca Przyjazny Rowerzystom

+ Zobacz jak realizujemy nasze cele

Stowarzyszenie samorządowe 

POLSKA UNIA MOBILNOŚCI AKTYWNEJ

Zorientowane na promocję i poprawę

warunków mobilności aktywnej.

O nas

Jak wstąpić do PUMA?

Zespół PUMA

Projekty pozastrukturalne UE

Promocja

Edukacja i usługi eksperckie

Polska Unia Mobilności Aktywnej to stowarzyszenie samorządowe zorientowane na promocję i poprawę warunków mobilności aktywnej.

Zobacz jak realizujemy nasze cele

01 Projekty UE

02 Promocja i edukacja

03 Usługi eksperckie

Kontakt

O nas

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Jana Heweliusza 29  | 80-861 Gdańsk  |  info@mobilnosc.org

Jana Heweliusza 29  80-861 Gdańsk  info@mobilnosc.org