Merytoryczne i organizacyjne wsparcie w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych w procesie poszukiwania projektów i partnerów zagranicznych, przy aplikowaniu i realizacji pozastrukturalnych projektów współfinansowanych z środków wspólnotowych w ramach międzynarodowych konsorcjów projektowych.

01

Pozastrukturalne
projekty UE

Projekt "Dwory i pałace południowego Bałtyku" dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

South Baltic Manors

Zobacz więcej

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg South Baltic.

Parking Gets Smart

Zobacz więcej

PROJEKTY ARCHIWALNE

W okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 roku Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) realizuje projekt Cities.multimodal współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)
w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region 2014 – 2020.

Cities.multimodal

Zobacz więcej

Projekt ma na celu stworzenie rzeczywiście dogodnych warunków do korzystania z rowerów w Europie Środkowej, w celu wzmocnienia szans rozwoju zrównoważonej mobilności i wypracowania modelowych rozwiązań dla ruchu rowerowego w miastach Europy Środkowej.

Central MeetBike

Zobacz więcej

Poprawa dostępu do miast przez włączanie komunikacji rowerowej
w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu. Rozpowszechniamy rezultaty projektu w Polsce, skupiając swoje wysiłki na podnoszeniu świadomości i poziomu kompetencji wśród samorządów członkowskich stowarzyszenia.

abc.multimodal

Zobacz więcej

Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Ogólną ideą projektu jest rozwój, a także częściowe wdrożenie elektrycznej mobilności w pięciu uczestniczących gminach.

Elmos

Zobacz więcej

Poprawa jakości, dostępności i efektywności usług publicznych świadczonych przez samorządy pomorskie skupione w Stowarzyszeniach Gdański Obszar Metropolitalny oraz Polska Unia Mobilności Aktywnej. Oznacza to wdrożenie jednolitego systemu monitoringu jakości usług publicznych.

Platforma Praktyk

Zobacz więcej

Podniesienie jakości i digitalizacja zarządzania polityką parkingową jako narzędzie wspierania ekologicznego i multimodalnego transportu w rejonie Południowego Bałtyku. Zarządzanie parkowaniem jest skutecznym
instrumentem redukcji liczby przejazdów samochodami oraz promowania bardziej aktywnych mobilnie rodzajów transportu lokalnego i regionalnego.

Seed Money Facility

Zobacz więcej

Jana Heweliusza 29  | 80-861 Gdańsk  |  info@mobilnosc.org

Jana Heweliusza 29  80-861 Gdańsk  info@mobilnosc.org

01 Projekty UE

02 Promocja i edukacja

03 Usługi eksperckie

Kontakt

O nas