NASZE DZIAŁANIA

O NAS

KONTAKT

OGŁOSZENIA

Elmos

Wprowadzenie mobilności elektrycznej jako intermodalnego środka transportu
w małych i średnich miastach rejonu Południowego Bałtyku. Projekt ELMOS promuje korzystanie z elektrycznej mobilności  przyczyniając się w ten sposób
do poprawy warunków życia. Ogólną ideą projektu jest rozwój, a także częściowe wdrożenie elektrycznej mobilności w pięciu uczestniczących gminach.

 

Konsorcjum projektowe:

SZWECJA: Agencja Energii Południowo-Wschodniej Szwecji, Miasto Karlskrona, Miasto Växjö

NIEMCY: Rostocker Straßenbahn AG, Hanzeatyckie Miasto Rostock

POLSKA: Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA), Miasto Malbork,
Gmina Trąbki  Wielkie

 

 

elmos-project.eu

© 2019 Polska Unia Mobilności Aktywnej